Pod Šibeníkem

Cvičák

Kdy cvičíme?

Každou neděli: 9:00 – 11:00 hod.
V uvedenou dobu je možné přijít se nezávazně podívat na průběh výcviku, zeptat se na podrobnosti, které chcete vědět, popř. můžete zavolat na telefon výcvikáře 739 655 984.

Kde cvičíme?

Nové výcvikové prostory se nacházejí jen pět minut chůze od původního cvičáku. K dispozici jsou standardní výcvikové překážky i klubovna.Jakému výcviku se věnujeme?

Na našem kynologickém cvičišti probíhá výcvik především podle sportovních zkušebních řádů (vše k dispozici v klubovně na cvičišti). Cvičí se stopy, poslušnost i obrana, ale podle svého uvážení můžete cvičit třeba jen samotnou poslušnost. Je možný i trénink na výstavy (posuzovací kruh, prohlížení zubů atd). Členové klubu cvičí zpravidla pohromadě (nedělní výcvik) pod vedením výcvikáře, který výcvik vede a případně nás upozorňuje na chyby a vysvětluje metodiku výcviku. Pro pokročilejší jedince je výcvik veden se zaměřením splnit a úspěšně zdolat zkoušku dle zkušebních řádů. Psovod musí být  již schopen tyto cviky zvládat sám a výcvikář se věnuje každému psovodovi zvlášť.

V průběhu roku se účastníme různých akcí – zkoušek, zájezdů na výstavy, soutěží a týdenního letního soustředění. Účast je dobrovolná. Probíhají také povinné brigády a vlastní akce klubu, při kterých je nutná pomoc jednotlivých členů a každá pomocná ruka je vítána.

Jak se stát členem?

Máte-li chuť státi se členem našeho klubu a účastnit se se svým miláčkem kynologických aktivit, přečtěte si, prosím, informace, které Vám přiblíží, jak se stát naším členem.

Co je potřeba na cvičák?

Informace o tom, co vzít poprvé sebou na cvičák najdete v samostatném příspěvku.

Kalendář akcí

AEC v1.0.4

Výcvik
Akce klubu